Technik / Specjalista Inżynieryjno-Techniczny


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY


Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

 

poszukuje

 

pracownika na stanowisko: technika /specjalisty inżynieryjno-technicznego

 

w 0,5 wymiaru godzin

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)

 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prace organizacyjne i administracyjne związane z działalnością Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej.

 • Organizacja obsługi studentów, nauczycieli akademickich i innych pracowników z zachowaniem przepisów RODO.

 • Zapewnienie i usprawnienie przepływu informacji i dokumentacji między jednostkami Uniwersytetu a w szczególności z:

  • Dziekanatami, Działem Dydaktyki CM, Działem Spraw Pracowniczych CM i Działem Płac CM w zakresie realizacji procesu dydaktycznego,
  • Kwesturą CM w zakresie uzgodnień i rozliczeń,
  • Działem Zaopatrzenia CM w zakresie zapotrzebowań na środki trwałe, wyposażenie i materiały,
  • Działem Informatyzacji CM w celu zapewnienia sprawności urządzeń łączności,
  • Działem Serwisu Aparatury CM w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania aparatury,
  • Działem Administracyjno – Gospodarczym CM w zakresie utrzymania we właściwym stanie wszystkich pomieszczeń i budynków oraz terenu przyległego.
 • Obsługa urządzeń biurowych.

 • Tworzenie i wysyłanie korespondencji zgodnie z przepisami "Instrukcji kancelaryjnej".

 • Przyjmowanie korespondencji zewnętrznej oraz bieżące wpisywanie jej do Rejestru zgodnie z „Instrukcją kancelaryjną”.

 • Odbieranie, wysyłanie i archiwizowanie informacji przekazywanych pocztą elektroniczną.

 • Prowadzenie ewidencji kosztów dydaktycznych, badań naukowych i innych oraz rozliczanie przydzielanych dotacji.

 • Organizowanie zabezpieczenia jednostki w materiały biurowe i gospodarcze.

 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia oraz ich uzgadnianie raz w roku z Działem Księgowości Majątkowej CM.

 • Nadzór nad księgozbiorem jednostki. Katedry.

 • Odpowiedzialność za zgłaszanie nieprawidłowości zauważonych na terenie obiektu.

 • Wykonywanie innych poleceń przełożonych mających na celu właściwe funkcjonowanie Collegium Medicum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu Microsoft Office,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Pisemne oferty na stanowisko technika/specjalisty inżynieryjno-technicznego proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: kizdiagn@cm.umk.pl do dnia 18.09.2020r.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny:

a) Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.

2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

a) Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

b) Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.

c) W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.

3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:

a) W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest dobrowolne.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko "technik /specjalista inżynieryjno-techniczny".

 

 

________________________
(data i podpis)

Podobne oferty pracy

Pracownik biurowy

Umiejętność obsługi pakietu MS Office Komunikatywność Motywacja do pracy i zaangażowanie Dobra organizacji pracy Prawo jazdy kat. B ZNAJOMOŚĆ BRANŻY ROLNICZEJ BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM

Firma: Insemica

Lokalizacja: wielkopolskie / Bucz

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Pracownik biurowy z jęz. niemieckim oraz angielskim

Sporządzanie dokumentacji dot. przesyłek na podstawie podanych spisów Weryfikacja poprawności oraz kompletności przygotowanych dokumentów (w języku angielskim oraz niemieckim) Kontakt z klientem w celu doprecyzowania informacji (mailowy oraz telefoniczny)...

Firma: LeasingTeam Professional

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Pracownik biurowo-administracyjny w dziale organizacji szkoleń

Prace administracyjne wspierające wydział szkoleń Obsługa dokumentacji poszkoleniowej i systemów zarządzania szkoleniami Odpowiadanie na zapytania sieci sprzedaży dotyczące szkoleń Współpraca z trenerami w ich codziennej pracy Doświadczenie w pracy...

Firma: LeasingTeam Professional

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera

Data dodania: 2020-09-07

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy