Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Ogłoszenie numer: 7050930, z dnia 2022-06-14

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs o sygnaturze Kd – 111-12/2022 na wolne stanowiska stażysty

w Wydziałach orzeczniczych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

 

Ilość wolnych miejsc – 7 ( 1- umowa o pracę na czas określony, 6 - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa).

 

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Ogrodowa 51A i ul. Płocka 9/11B, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Kd – 111-12/2022

 

Opis stanowiska

 • wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń, nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji),

 • czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych,

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,

 • archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków.

Wymagania

 • wykształcenie – minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,

 • znajomość techniki pracy biurowej oraz dobra znajomość pakietu MS Office Word,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • umiejętność szybkiego pisania na komputerze.

Mile widziane:

 • umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze,

 • doświadczenie w pracy biurowej,

 • znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu,

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje

 • oświadczenia:

  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  • oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,

  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe

  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

 • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń do pobrania w formie edytowalnej znajduje się na stronie internetowej Sądu: kliknij aby pobrać oświadczenia

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja);
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi)
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport;
  • dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu Kd – 111-12/2022 należy składać w terminie od dnia 23 maja 2022 roku do dnia 22 czerwca 2022 roku osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. „Solidarności” 58, 00-240 Warszawa.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:
  • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

  • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera w tym szybkiego pisania oraz testu z wiedzy.

  • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 27 czerwca 2022 roku wraz z dokładną datą konkursu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Pracownik w zespole obsługi dokumentacji i inwentaryzacji

DZIEŃ DOBRY W PRACY W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny #ZajmijStanowisko: Pracownik w zespole obsługi dokumentacji i...

Firma: PKO Bank Polski

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Elbląg

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista w Wydziale Eksploatacji

Czego oczekujemy od Ciebie? wykształcenia minimum wyższego, mile widziane doświadczenie, dobrej znajomości obsługi komputera i urządzeń biurowych (Excel, Word, SAP), wysokiej kultury osobistej, dyspozycyjności oraz umiejętności organizacji pracy własnej....

Firma: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Referent w Dziale Administracyjno-Finansowym

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie czynności związanych z obsługą administracyjno-biurową działów technicznych, w tym czynności związanych z prowadzeniem ewidencji urządzeń technicznych. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji...

Firma: Urząd Dozoru Technicznego

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data dodania: 2022-06-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy