Stażysta (docelowo Inspektor) w Oddziale Gospodarczym

Ogłoszenie numer: 7049499, z dnia 2022-05-31

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs o sygnaturze Kd – 111-8/2022 na wolne stanowisko stażysty

(docelowo po odbyciu stażu urzędniczego inspektora) w Oddziale Gospodarczym

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie


Ilość wolnych miejsc - 1 (umowa na czas określony)

 

Miejsce pracy: Warszawa, al. „Solidarności” 58, ul. Miodowa 21, ul. Ogrodowa 51A, ul. Płocka 9/11B,

ul. Chłodna 64 przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Stażysta (docelowo Inspektor) w Oddziale Gospodarczym

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Kd – 111-8/2022

 

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku, Prawo Zamówień Publicznych dla postępowań o wartości większej lub równej 130 tys. zł netto;

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzny Regulamin w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, których wartość nie przekracza 130 tys. zł netto,

 • Zamieszczanie i udzielanie wymaganych przepisami prawa informacji o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminami zamówień publicznych,

 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i ewidencją zawartych przez Sąd umów, w tym umów najmu powierzchni. Współpraca w tym zakresie z radcą prawnym.

 • Kontrolowanie faktur, opisywanie ich pod względem merytorycznym,

 • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby jednostki,

 • Udział w przygotowaniu procedur oraz instrukcji obowiązujących w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Wymagania

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia,

 • znajomość techniki pracy biurowej w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS – Office Word i Excel),

 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Mile widziane:

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy Prawo budowlane,
 • praktyczna umiejętność sporządzania umów,
 • znajomość SAP.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu,
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe min. I stopnia,
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje,
 • Oświadczenia:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.
 • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń do pobrania w formie edytowalnej znajduje się na stronie internetowej Sądu: kliknij aby pobrać oświadczenia

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja);
 • Możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi)
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport;
  • dofinansowania zakupu okularów i soczewek

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w terminie od dnia 31 marca 2022 roku do dnia 31 maja 2022 roku osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21), bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. „Solidarności” 58, 00-240 Warszawa.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:

  • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności kompetencji oraz testu z wiedzy,
  • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 6 czerwca 2022 roku wraz z dokładną datą konkursu.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2,...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data dodania: 2022-05-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy