Stażysta (docelowo Inspektor / Informatyk) w Oddziale Informatycznym

Ogłoszenie numer: 7066620, z dnia 2022-06-17

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs o sygnaturze Kd – 111-14/2022 na wolne stanowisko stażysty

(docelowo inspektora/informatyka) w Oddziale Informatycznym

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

Ilość wolnych miejsc – 1 (umowa na czas określony)

Miejsce pracy: Warszawa, Al. Solidarności 58, ul. Ogrodowa 51A, ul. Płocka 9/11B, ul. Chłodna 64 przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stażysta (docelowo Inspektor / Informatyk) w Oddziale Informatycznym

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Kd – 111-14/2022

 

Opis stanowiska

 • administrowanie sieciami informatycznymi w budynkach Sądu oraz witryną internetową Sądu,

 • wsparcie dla użytkowników systemów aplikacji użytkowanych w tut. Jednostce

 • administrowanie systemami operacyjnymi Windows,

 • aktualizacja wersji oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych oraz kontrola antywirusowa,

 • usuwanie awarii i usterek zgłoszonych przez użytkowników,

 • naprawa drobnych uszkodzeń lub załatwianie spraw związanych z serwisem.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia,

 • znajomość systemów operacyjnych Windows, a także obsługi sprzętu komputerowego,

 • zarządzanie sieciami komputerowymi i usługami sieciowymi, w tym umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Mile widziane:

 • znajomość systemów: System SAWA (Currenda), System NKW (Sygnity) , Microsoft SQL Server,

 • znajomość Pakietu MS Office,

 • znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

 • wykształcenie wyższe kierunkowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu,
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe min. I stopnia,
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje,
 • Oświadczenia:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.
 • Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń do pobrania w formie edytowalnej znajduje się na stronie internetowej Sądu: kliknij aby pobrać oświadczenia

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja);
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi)
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport;
  • dofinansowania zakupu okularów i soczewek.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w terminie od dnia 26 maja 2022 roku do dnia 27 czerwca 2022 roku osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. „Solidarności” 58, 00-240 Warszawa.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 •  Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:
  • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności kompetencji oraz testu z wiedzy,
  • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z dokładną datą konkursu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

Stanowisko pracy ds. wsparcia i uznawania grup i organizacji producentów Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,...

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

Stanowisko pracy ds. odwołań Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w...

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych

Stanowisko pracy ds. obsługi mechanizmów na rynkach zwierzęcych i interwencyjnych Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia...

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data dodania: 2022-06-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy