Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 97139

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrolna w terenie, prowadzenie samochodu służbowego Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Pomieszczenia biurowe WINB zlokalizowane na IV piętrze budynku ZUW w Szczecinie - wejście po schodach

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • Prowadzenie rejestrów oraz ewidencji
 • Sporządzanie planów kontroli i okresowych sprawozdań z działalności wydziału
 • Współpraca z innymi wydziałami i organami
 • Udział w czynnościach inspekcyjno - kontrolnych
 • Prowadzenie samochodu służbowego
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Archiwizowanie akt sprawy wydziału w wersjach papierowych i elektronicznych
 • Sporządzanie analiz z zakresu działalności nadzoru budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca administracyjno - biurowa
 • Wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej i znajomość procedur administracyjnych
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Data dodania: 2022-04-19

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin