Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 76436

Warunki pracy

·         warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej
4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Stres. Zagrożenie korupcją. Praca na wysokości do 3 metrów.


 


·         miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na parterze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności
z poruszaniem się po schodach (brak windy).

Zakres zadań

 • 1.Prowadzenie spraw kadrowych pracowników WIORiN
 • 2.Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
 • 3.Przygotowywanie projektów ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, sporządzanie dokumentacji w tym zakresie oraz weryfikacja ofert pracy pod względem formalnym
 • 4.Opracowywanie i wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie (ścieżki kariery zawodowej, procedury awansu zawodowego, standardów zarządzania zasobami ludzkimi)
 • 5.Koordynowanie prac nad przygotowaniem i prawidłową realizacją opisów i wartościowaniem stanowisk pracy
 • 6.Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawa w zakresie wykonywanych zadań
 • 7.Prowadzenie zagadnień związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, opracowywanie projektu regulaminu i zarządzeń dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 8.Sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego
 • 9.Sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb Szefa Służby Cywilnej
 • 10.Organizowanie przebiegu pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz służby przygotowawczej nowozatrudnionym pracownikom w urzędzie oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie
 • 11.Koordynowanie procesu ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
 • 12.Ścisła współpraca w zakresie płac oraz bhp z odpowiednimi pracownikami
 • 13.Koordynowanie procesu związanego z badaniami profilaktycznymi z zakresu medycyny pracy
 • 14.Organizowanie staży i praktyk studenckich w WIORiN

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe •preferowane wykształcenie: wyższe z zakresu prawa pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego •preferowane doświadczenie w obszarze kadr w jednostkach administracji publicznej: 3 lata,
•doświadczenie w pracy z programem GRATYFIKANT
•umiejętność naliczania wynagrodzeń oraz sporządzania deklaracji ZUS
 • •znajomość przepisów ustawy Prawo pracy oraz aktów wykonawczych
 • •znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • •znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • •znajomość przepisów dotyczących zasad wynagradzania członków korpusu służby cywilnej oraz osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 • •znajomość przepisów o zakładowym funduszu świadczeń społecznych
 • •znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych
 • •znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • •umiejętność obsługi komputera
 • •umiejętność obsługi programu kadrowego oraz programu „Płatnik”
 • •umiejętność organizacji pracy własnej
 • •samodzielność
 • •umiejętność współpracy
 • •umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi na piśmie i w mowie
 • •rzetelność i terminowość,
 • •korzystanie z pełni praw publicznych
 • •nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •dyspozycyjność
 • •odporność na stres

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Data dodania: 2021-03-30

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Koszalin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy