Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 72737

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym w systemie ośmogodzinnym, jednozmianowym, praca w terenie, wyjazdy służbowe krajowe, praca w trudnych warunkach środowiskowych, czasowe przebywanie w niskich temparaturach( chłodnie), zapyleniu(magazyny, elewatory), wstęp na środki transportu (ładownie statków,wagony).


Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer-monitor ekranowy.Obsluga komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie oraz sprowadzanych lub wywożonych za granicę
 • ocenia jakość handlową artykułów rolno-spozywczych na wniosek przedsiębiorcy
 • kontroluje zgodność ze wspólnotowymi standartami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw na rynku wewnętrznym oraz sprowadzanych i wywożonych do krajów trzecich
 • wykonuje zadania określone w przepisach o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolno-spożywczych
 • prowadzi szkolenia i doradza inspektorom w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz postępowania administracyjnego w celu przekazania specjalistycznej wiedzy
 • przygotowuje dokumentację z przeprowadzonych kontroli i sporządzenie na jej podstawie projektów informacji w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe (towaroznastwo, technologia żywności, rolnictwo, zootechnika, rybactwo)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w jednostkach kontrolnych, praca związana z produkcją i obrotem artykułami rolno-spożywczymi
 • Prawo jazdy kat.B
 • obsługa komputera
 • umiejętnośc korzystania z przepisów prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy/ szkolenia specjalistyczne dotyczące artykułów rolno-spożywczych
 • komunikatywność
 • umiejętnośc pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • zdolność do pracy w sytuacjach stresowych

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Data dodania: 2021-01-13

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Koszalin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy