Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 72424

Warunki pracy

Praca o charakterze  biurowym w systemie ośmiogodzinnym , jednozmianowym , Praca wykonywana w siedzibie urzędu.  Na stanowisku pracy występują zadania wymagające skupienia, koncentracji uwagi, zdyscyplinowania, dokładności, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości, komunikatywności, zrównoważenia emocjonalnego, zdolności logicznego argumentowania. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.  Siedziba urzędu znajduje się  na niskim parterze budynku ZUW w Szczecinie.

Zakres zadań

 • obsługuje program finansowo-księgowy Symfonia FK,
 • wystawia rachunki sprzedaży za czynności kontrolne,
 • prowadzi księgi inwentarzowe i ewidencję sprzętów będących na wyposażeniu pracowników,
 • ewidencjonuje wpłaty należności budżetowych z tytułu nałożonych kar pieniężnych i opłat za przeprowadzone kontrole oraz prowadzi czynności mające na celu wyegzekwowanie niezapłaconych opłat,
 • prowadzi ewidencje i rozlicza mandaty karne,
 • sporządza sprawozdania finansowe, budżetowe i statystyczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe : ekonomiczne, rachunkowość, finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office),
 • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie i ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • analityczne myślenie,
 • znajomość obsługi programów Sage: Symfonia Finanse i Księgowość, Faktura, Środki trwałe.

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Zagrożenie korupcją. 4. Permanentna obsługa...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Data dodania: 2021-01-02

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy