Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 87398

Warunki pracy


 • pracownik przez większość czasu pracy wykonuje czynności służbowe polegające na nadzorowaniu pracy zespołu dyspozytorów medycznych

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane głównie w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • utrzymywanie kontaktów z innymi jednostkami zewnętrznymi wymaga wyjazdów poza siedzibę urzędu

 • stres związany z mogącymi wystąpić sytuacjami kryzysowymi, wymagana komunikatywność i asertywność

 • konieczność poruszania się po terenie CPR w celu przekazania lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się w części budynku niewyposażonego w windy osobowe

 • wejście możliwe po schodach, klatka schodowa o szerokości nie mniejszej niż 120 cm z poręczami

 • korytarz biurowy o szerokości nie mniejszej niż 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • dojazd do miejsca pracy nie jest możliwy dla osób na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • prowadzi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kontroluje i analizuje warunki pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp przez pracowników; doradza w stosowaniu przepisów bhp oraz przygotowuje propozycje zarządzeń Dyrektora Generalnego związanych z warunkami pracy
 • prowadzi sprawy związane z zabezpieczeniem i kontrolowaniem stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów Urzędu
 • prowadzi postępowania powypadkowe w wypadkach przy pracy, wypadkach zrównanych z wypadkami w pracy, wypadkach w drodze z domu do pracy i z pracy do domu
 • prowadzi sprawy związane z uprawnieniami pracowników, wynikające z profilaktycznej opieki zdrowotnej (dot. okularów do pracy z monitorem ekranowym, napojów oraz odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej)
 • przygotowuje materiały i uczestniczy w pracach Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy przy Dyrektorze Generalnym Urzędu; współpracuje ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz udziela odpowiedzi na zgłaszane przez pracowników problemy bhp
 • przeprowadza oceny ryzyka zawodowego oraz opracowuje instrukcje bezpiecznej pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe z tego zakresu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • znajomość przepisów bhp i ppoż
 • dobra organizacja pracy własnej
 • efektywna komunikacja
 • systematyczność, obowiązkowość
 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kwalifikacje pedagogiczne
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • asertywność
 • otwartość na zmiany

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2021-11-17

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy