Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 82283

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • stanowisko znajduje się na III piętrze budynku biurowego

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację

 • klatka schodowa o szerokości 150 cm z poręczami

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • budynek jest wyposażony w windę

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne poprzez ocenę zasadności złożonych wniosków w sprawach zezwoleń na pracę oraz podejmowanie czynności wyjaśniających; prowadzi postępowania w zakresie uchylania wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców
 • przygotowuje pisma sporządzane w toku prowadzonych postępowań (w tym: wezwania, postanowienia, zaświadczenia) oraz projekty decyzji w sprawach zezwoleń na pracę
 • wprowadza i sprawdza dane w systemach i narzędziach informatycznych związanych z prowadzonymi postępowaniami
 • udziela osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej informacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • sporządza sprawozdania zawierające dane statystyczne z zakresu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na terenie Wielkopolski w celu przekazania ich Głównemu Urzędowi Statystycznemu
 • wspomaga kierownictwo Wydziału w realizowaniu zadań związanych z nadzorem nad działaniem Delegatur Urzędu w zakresie legalizacji zatrudnienia poprzez szkolenia pracowników, udział w wizytach koordynacyjnych; zapewnia wsparcie Wydziału w zakresie działań informacyjnych - przygotowywanie prezentacji i szkoleń kierowanych do instytucji oraz przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz ukraińskiego lub rosyjskiego
 • znajomość kpa, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • komunikatywność, umiejętność argumentowania
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • samodzielność
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa handlowego, podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • znajomość innego języka obcego na poziomie komunikatywnym

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2021-08-03

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy