Starszy specjalista

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Konin
Ogłoszenie o naborze Nr 72874

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Koninie.


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


Budynek KM PSP przy ul. Przemysłowej 7 w Koninie, bez windy, stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Budynek, pomieszczenia urzędu oraz toalety nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach  inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzi karty mundurowe oraz karty indywidualnego wyposażenia,
 • planuje potrzeby w zakresie wydatków rzeczowych, umundurowania, środków czystości, materiałów biurowych oraz sporządza zamówienia, zapotrzebowania, rozdzielniki.
 • nalicza równoważnik za umundurowanie oraz świadczenia z tytułu jednorazowego przejazdu na koszt PSP,
 • prowadzi sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzi i aktualizuje analityczne konto materiałów, sprawuje nadzór nad magazynami, w tym wystawia dowody magazynowe.
 • prowadzi i aktualizuje ewidencję inwentarzową środków trwałych oraz dokonuje ich umarzania,
 • prowadzi i aktualizuje ewidencję inwentarzową pozostałych środków trwałych, ewidencję podręczną oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem przeglądów środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, obsługa poczty elektronicznej),
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Zmiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Dokładność, sumienność, pracowitość,
 • Umiejętność organizacji pracy i dochodzenia do wiedzy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

  Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Zagrożenie korupcją. 4. Permanentna obsługa...

  Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

  Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

  Data dodania: 2021-01-05

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Konin

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy