Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 72441

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibą urzędu

 • możliwe przemieszczanie pakietów z korespondencją o masie nieprzekraczającej norm

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją i z ludźmi

 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarnych w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • koordynuje wdrażanie nowych procedur związanych z obiegiem dokumentów oraz rozwiązań informatycznych w odniesieniu do procedur administracyjnych Urzędu
 • administruje elektronicznym systemem zarządzania dokumentacją wykorzystywanym w Urzędzie
 • współpracuje z komórkami wewnętrznymi Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie realizacji usług elektronicznej administracji, w szczególności w kontekście systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • przygotowuje i opracowuje dokumentację z zakresu wykorzystywania elektronicznego systememu zarządzania dokumentacją w Urzędzie
 • uczestniczy w bieżącym uzgadnianiu postępowania w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej w odniesieniu do elektronicznego zarządzania dokumentacją
 • zapewnia niezbędne wsparcie i szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu dokumentacji elektronicznej, elektronicznego systememu zarządzania dokumentacją, elektronicznego systemu nadzoru nad aktami prawnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemów informatycznych
 • wiedza z zakresu funkcjonowania ePUAP
 • dobra organizacja pracy
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, program Excel)
 • umiejętność zwięzłego formułowania wypowiedzi (umiejętności redakcyjne)
 • umiejętność wnikliwego rozwiązywania problemów, umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • efektywna komunikacja
 • samodzielność
 • inicjatywa w zakresie poszukiwania obszarów wymagających zmian
 • rzetelność
 • systematyczność
 • spostrzegawczość
 • asertywność

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2020-12-21

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy