Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 72266

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni, z poręczami

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • sporządza okresowe i roczne sprawozdania budżetowe i statystyczne oraz korekty tych sprawozdań, sprawdza i analizuje dane księgowe pod względem zgodności z dokumentacją źródłową oraz zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, uczestniczy w procesie sporządzania sprawozdawczości finansowej
 • obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w celu dostarczenia terminowej, rzetelnej i prawidłowej informacji w zakresie wykonywanych zadań
 • prowadzi ewidencję należności budżetowych cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych, sporządza polecenia księgowania, nalicza odsetki, rozlicza wpłaty bieżące oraz przekazane do windykacji do Oddziału Prawnego, sprawdza rozliczenia wpłat dokonane przez pracowników zajmujących się egzekucją należności publicznoprawnych
 • sprawdza i analizuje otrzymane dokumenty mające wpływ na dochody budżetowe; w przypadku braków formalnych wyjaśnia, uzupełnia i kompletuje przedłożone dokumenty w celu prawidłowego zaewidencjonowania należności budżetowych; monitoruje terminowość zapłat należności; w przypadku powstania zaległości przekazuje sprawy do windykacji w trybie cywilnoprawnym lub administracyjnym
 • importuje wyciągi bankowe z systemów bankowych, rozlicza poszczególne pozycje, dekretuje i księguje; przekazuje według właściwości polecenia wpłat lub informacje o wpłacie z tytułu należności, ustala nadpłatę i dokonuje zwrotów nadpłat, terminowo przekazuje pobrane dochody budżetowe
 • rozlicza płatności terminalowe; w przypadku stwierdzenia błędów wyjaśnia przyczyny, wprowadza płatności terminalowe do systemu finansowo-księgowego
 • prowadzi korespondencję w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczeń należności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność współpracy z klientami zewnętrznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputerowych programów księgowych
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i informacjami
 • wiedza z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2020-12-30

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy