Starszy specjalista

Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 69092

Warunki pracy

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca na II piętrze w budynku bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie - wyjazdy do jednostek podległych KMP w Poznaniu,
praca przy komputerze.
Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • bierze udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków policjantów i pracowników Policji oraz zachorowań na choroby zawodowe, opracowując na tej postawie dokumentację wymaganą przepisami resortowymi,
 • przeprowadza kontrole warunków służby/pracy oraz przestrzegania zasad BHP w jednostkach i komórkach podległych KMP w Poznaniu,
 • sporządza okresowe analizy stanu BHP zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegania zagrożeniu zdrowia i życia oraz poprawy warunków służby i pracy,
 • prowadzi rejestry, kompletuje, przechowuje i analizuje dokumenty dotyczące wypadkowości, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń ich występowania, pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • opracowuje i opiniuje instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy/służby,
 • współorganizuje szkolenia w dziedzinie BHP oraz zapewnia ich odpowiedni poziom merytoryczny,
 • bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, wiążącego się z wykonywaną służbą i pracę w KMP w Poznaniu,
 • uczestniczy w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w KMP w Poznaniu oraz Komisji do oceny warunków uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie BHP lub podyplomowe w zakresie BHP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego strukturach służby BHP
 • Umiejętność pracy w zespole, planowanie pracy długoterminowej,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • biegła znajomość systemów informatycznych i obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii "B"
 • biegła znajomość obowiązujących przepisów z dziedziny BHP,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

  Data dodania: 2020-09-23

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy