Starszy specjalista

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 67992

Warunki pracy

•praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
•zadania wykonywane w siedzibie urzędu, z uwagi na udział w kontrolach i inspekcjach nie wyklucza się pracy poza siedzibą urzędu – w terenie
•zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
•stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku biurowego
•praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
•stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
•budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
•klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni z poręczami,
•budynek nie jest wyposażony jest w windy osobowe, konieczność korzystania z wind sąsiednim budynku i przemieszczenie się łącznikiem
•drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
•w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
•stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
•dodatek stażowy
•dodatkowe wynagrodzenie roczne
•nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
•możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
•dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
•możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
•pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
•ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej I instancji i przygotowywanie decyzji w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego, pozwoleń na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektu
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych, tj. badanie legalności decyzji wydanych przez organy I instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej
 • sprawdzanie rejestrów RWD2 i RWDZ wniosków i wydanych decyzji pozwoleń na budowę w zakresie terminowości wydawania decyzji przez organy I instancji oraz przyjętych zgłoszeń
 • rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji w celu weryfikacji spraw zgłoszonych przez obywateli
 • weryfikacja kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarg na rozstrzygnięcia wojewody w zakresie prawa budowlanego oraz przedstawianie odpowiedzi do WSA w celu wykazania prawidłowości zaskarżonej decyzji wojewody
 • sporządzanie informacji dla organów nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych w województwie
 • prowadzenie postępowań w celu nałożenia kary na organ I instancji za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę po ustawowym terminie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku: prawo, administracja, architektura, budownictwo lub gospodarka przestrzenna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, postępowania przed sądami

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data dodania: 2020-09-01

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy