Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 70562

Warunki pracy

Trudne warunki środowiskowe związane z pracą laboratoryjną, w warunkach narażenia na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny, substancje i materiały niebezpieczne.

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności wstępnych, pomocniczych i badawczych przy prowadzonym przez biegłego/ kandydata na biegłego procesie badawczym;
 • Wstępne przygotowywanie (pod nadzorem biegłego prowadzącego badania) materiału dowodowego/ porównywawczego do badań chemicznych oraz przygotowanie dokumentacji do opracowywanych ekspertyz kryminalistycznych;
 • Przygotowywanie wg potrzeb odczynników niezbędnych do prowadzenia analiz chemicznych oraz prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu substancji niebezpiecznych i innych odczynników;
 • Przygotowywanie stanowiska pracy do prowadzenia badań, mycie szkła laboratoryjnego, sterylizowanie narzędzi i materiałów;
 • Realizowanie ustaleń zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Kryminalistycznym;
 • Przygotowywanie do archiwizacji protokołów z badań cząstkowych;
 • Przygotowywanie do utylizacji materiałów (odpadó biologicznych, odczynników itp.) oraz projektowanie wymaganej dokumentacji;
 • Uczestniczenie w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń w charakterze pomocy technicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praca, staż, praktyka w laboratorium o profilu chemicznym lub pokrewnym
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • wiedza i umiejętności stosowania podstawowych zasad pracy laboratoryjnej i pracy z odczynnikami chemicznymi (przygotowywanie, postępowanie)
 • umiejętność obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość zasad dobrej praktyki laboratoryjnej GLP;
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej;
 • dokładność, sumienność, rzetelność;
 • odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność;
 • zdolność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • samodzielność;
 • obsługa komputera i znajomość podstawowych programów biurowych.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Data dodania: 2020-10-29

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy