Starszy specjalista

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 69735

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek organizacyjnych zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Na stanowisku pracy występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Praca administracyjno-biurowa 8 godz. na dobę i średnio 40 godz. tygodniowo. Występują kontakty zewnętrzne telefoniczne i osobiste: kilka razy w tygodniu z przedstawicielami szkolnictwa w zakresie uzgadniania profilowanych zajęć i kilka razy w miesiącu z przedstawicielami instytucji pozarządowych w celu uzgodnień dotyczących pobytu cudzoziemców w SOdC.
Czynnikami szczególnie utrudniającymi wykonywanie zadań są: trudne warunki środowiskowe podczas pracy w narażeniu na czynnik biologiczny oraz nietypowe godziny pracy: I zmiana w godz. 7.30 – 15.30, II zmiana w godz. 12.00 – 20.00. Świadczenie pracy następuje od poniedziałku do soboty zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zakres zadań

 • koordynowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych, występowanie w charakterze pomocy nauczyciela w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących szkolenia w zakresie podstawowym,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć dla dorosłych cudzoziemców w celu zorganizowania im czasu wolnego,
 • obserwowanie zachowań cudzoziemców w celu wykrycia problemów akulturacji oraz ofiar traum, stresu pourazowego i przestępstw,
 • rozpoznawanie potrzeb cudzoziemców w zakresie realizacji zadań edukacyjnych w celu uwzględnienia ich w treściach programowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe pedagogiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia w pracy pedagogicznej,
 • znajomość języka obcego na poziomie B1: angielski lub rosyjski lub niemiecki lub francuski lub gruziński lub arabski lub wietnamski,
 • znajomość podstaw edukacji międzykulturowej i problematyki stresu pourazowego,
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
 • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, w zakresie dotyczącym funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców,
 • znajomość ustawy prawo oświatowe,
 • umiejętność kontaktów interpersonalnych,
 • kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie dyplomu studiów podyplomowych z zakresu psychologii lub socjologii lub nauczania początkowego,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami nieletnimi lub dorosłymi,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Data dodania: 2020-10-07

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy