Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 90152

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje materiały do postępowań przetargowych (do i powyżej 130 tys. zł) na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskuje decyzje i uzgodnienia niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę
 • wykonuje powierzone zadania z zakresu przygotowania inwestycji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego (zgodnego z harmonogramem, przepisami prawnymi oraz zapisami umów)
 • współdziała z Wydziałem Realizacji Inwestycji oraz Wydziałem Oddziaływania Inwestycji na Środowisko na etapie projektowania i realizacji zadań
 • współpracuje z jednostkami projektowymi w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót w zakresie inwestycji, w celu uzyskania pozwolenia na budowę
 • przygotowuje i uczestniczy w naradach z Wykonawcami projektów oraz przedstawicielami zewnętrznych instytucji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek budownictwo lub inżynieria środowiska)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo (w tym 1 rok przy przygotowaniu inwestycji budowlanych)
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego oraz prawa zamówień publicznych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Kominikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zamówień publicznych
 • Kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, kosztorysowania
 • Znajomość programu Auto CAD
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2022-01-12

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia