Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 84534

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy bez podjazdów, wejście główne do budynku po dwóch stopniach, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Zakres zadań

 • weryfikuje prawidłowość dekretacji dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządza sprawozdania budżetowe WIW (RB-28, RB-27, RB-23, RB-70, RB-N, RB-Z, sprawozdania opisowe),
 • księguje na kontach pozabilansowych zaangażowanie oraz wykonanie planu finansowego (konta 998, 980),
 • wprowadza do programu finansowo-księgowego tzw. „Korekty czeków” na podstawie zrealizowanych w kasie jednostki wydatków,
 • sporządza zestawienia danych niezbędnych do ustalenia wykonania wydatków w ramach przyznanych środków z rezerw celowych,
 • sporządza zestawienia zbiorcze dotyczące wykonania wydatków przyznanych w ramach rezerw celowych na podstawie sprawozdawczości podległych jednostek (dysponentów III stopnia),
 • obsługuje informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR (sprawozdawczość WIW).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego pracy w księgowości jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi biurowych aplikacji komputerowych: MS Office (Word, Excel),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

  Data dodania: 2021-09-17

  Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy