Starszy specjalista

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 76633

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca administracyjno-biurowa  

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,

 • wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, 

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. 

Zakres zadań

 • dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe zapewniając prawidłowe ich ujęcie w księgach rachunkowych Urzędu
 • uzgadnia salda kont księgowych i dokonuje analizy prawidłowości zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, a także prowadzi analizy zgodności paragrafów poniesionych wydatków z paragrafami zaksięgowanych kosztów
 • sporządza projekty (miesięczne, kwartalne, roczne) sprawozdania budżetowego Rb-28 z wykonania wydatków
 • przeprowadza bieżącą weryfikację zgodności dekretacji faktur zakupu z dowodami magazynowymi Pz pod względem klasyfikacji budżetowej, a także przeprowadza bieżącą kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych oraz ich kompletności
 • prowadzi korespondencję z kontrahentami w zakresie dokonywania uzgodnień formalno-rachunkowych oraz sporządza i wysyła noty korygujące
 • prowadzi miesięczne uzgodnienia zapisów księgowych i salda na koncie 310 ze stanami magazynowymi ujętymi w module Magazyn oraz dokonuje sprawdzenia prawidłowości wystawionych dokumentów magazynowych Pz pod wzgdlędem klasyfikacji budżetowej,
 • współpracuje w zakresie obsługi kasowej pracowników i klientów Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów dotyczących przepisów od towarów i usług
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: rachunkowość budżetowa, ewidencja podatku VAT

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Data dodania: 2021-04-04

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy