Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 75464

Warunki pracy

-          praca w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, w tym porze nocnej m.in. w przypadku wystąpienia działań ratowniczo – gaśniczych, podczas których pracownik obowiązany jest do zapewnienia zabezpieczania logistycznego na terenie akcji,


-          praca administracyjno–biurowa oraz praca w terenie związana z prowadzeniem współpracy z oferentami, kontrahentami w celu realizacji zadań dotyczących zakupów, zleceń wykonania usługi itp.,


-          realizowanie przypisanego zakresu czynności wymaga konieczności prowadzenia pojazdów służbowych,


-          z uwagi na wykonywanie zadań z zakresu zaopatrzenia, praca może wiązać się z koniecznością podnoszenia, przenoszenia rzeczy o wadze maksymalnej nie przekraczającej dozwolonych norm bhp,


-          praca wymaga pełnej gotowości i dyspozycyjności,


-          wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się ze stosunkowo częstym działaniem pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego.


 

Zakres zadań

 • -prowadzenie spraw związanych z gospodarką umundurowania, odzieżą specjalną i ekwipunkiem osobistym, przygotowaniem zamówień dla dostawców towarów, usług i materiałów, a także odbiorem i opisywaniem faktur w celu zapewnienia kompleksowej obsługi mundurowej funkcjonariuszy,
 • -przygotowanie projektów decyzji oraz niezbędnych dokumentów w sprawie przyznawania, naliczania i wypłacania świadczeń pieniężnych dla strażaków i pracowników komendy, realizację spraw socjalno-bytowych strażaków, pracowników cywilnych i emerytów,
 • -administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 • -zastępowanie osoby zajmującej stanowisko pracy ds. kwatermistrzowsko-technicznych w przypadku jej nieobecności,
 • -prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działań komendy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym lub odbyty staż na stanowisku administracyjno-biurowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

  Warunki pracy Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, wirusologiczna, serologiczna, parazytologiczna chorób zwierząt. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Możliwy kontakt...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

  Lokalizacja: zachodniopomorskie / Koszalin

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie

  Data dodania: 2021-03-20

  Miejsce pracy: pomorskie / Tczew

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy