Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 75427

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie - zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • kontroluje stan techniczny nabrzeży i linii cumowniczo-odbojowej oraz wydaje zalecenia pokontrolne; wnioskuje do kapitana portu o wydanie zakazu cumowania w uzasadnionych przypadkach; uczestniczy w kontrolach okresowych stanu technicznego nabrzeży organizowanych przez użytkownika
 • analizuje i opiniuje projekty budowy i przebudowy obiektów hydrotechnicznych; uczestniczy w odbiorach placów budowy, odbiorach inwestycyjnych, zgłasza uwagi i zalecenia dotyczące prowadzonych inwestycji
 • prowadzi ewidencję i dokumentację nabrzeży, falochronów i innych obiektów hydrotechnicznych na obszarze odpowiedzialności Kapitanatu Portu w Gdyni
 • kontroluje przestrzeganie Przepisów Portowych na obszarze odpowiedzialności Kapitanatu Portu Gdynia; wydaje zalecenia pokontrolne i współpracuje z użytkownikami i instytucjami działającymi w porcie
 • zgłasza uszkodzenia oraz potrzeby remontowe nabrzeży, pomostów, przystani pasażerskich i urządzeń portowych będących na stanie majątkowym Urzędu
 • przygotowywuje akcje przeciwsztormowe pod względem organizacyjnym
 • nadzoruje akcje zimowe (odśnieżanie, odladzanie) na lądzie
 • egzekwuje od użytkowników portu danych na temat budowli hydrotechnicznych i ich wyposażenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze budownictwo lub morskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego : projektowe lub wykonawcze w specjalności budownictwo lub eksploatacja portów lub na stanowisku oficera pokładowego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe projektowe i wykonawcze w specjalności budowle morskie

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2021-03-05

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy