Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 75278

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Czynniki szkodliwe i warunki uciązliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:- winda - brak podjazdu - toaleta dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości, -brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • administrowanie systemami teleinformatycznymi radionawigacji: Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS oraz Różnicowego Systemu GPS-PL
 • przeprowadzanie bieżącej kontroli dostępności zasobów systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz ich współdziałania z siecią Narodowego Systemu Monitorowania Statków i Przekazywania Informacji (SafeSeaNet)
 • administrowanie kontami użytkowników zewnętrznych systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz prowadzenie ewidencji zezwoleń na transfer danych
 • monitorowanie zasobów IT w systemie kontroli ruchu statków (VTS) w zakresie systemów teleinformatycznych radionawigacji
 • wykonywanie czynności w zakresie współdziałania regionalnego systemu teleinformatycznego Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS z systemami teleinformatycznymi HELCOM, IALA i VOLPE Center
 • sporządzanie opinii na temat projektów procedur alarmowych dotyczących systemu kontroli ruchu statków w zakresie ich zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi
 • udzielanie pomocy w pracach wdrożeniowych prowadzonych w trakcie realizacji projektów dotyczących oprogramowania systemów informatycznych IT i bezpieczeństwa morskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunek: informatyka, elektronika, telekomunikacja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowanie systemami teleinformatycznymi
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość systemów IT, w tym topologii sieci i protokołów komunikacyjnych
 • wiedza w obszarze bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo systemów operacyjnych i informatycznych
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe na kierunku administracja i bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (świadectwo kwalifikacyjne D/1)
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne E/1
 • certyfikat sieciowy CCNA
 • znajomość projektowania systemów IT
 • wiedza w obszarze platformy serwerowe Microsoft Windows i Unix/Linux
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA) w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
 • obsługa systemu AIS
 • obsługa systemu SWIBŻ

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2021-03-17

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy