Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 72014

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Czynniki szkodliwe i warunki uciązliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:- winda - brak podjazdu - toaleta dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości, -brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

  • administrowanie systemami teleinformatycznymi radionawigacji: Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS oraz Różnicowego Systemu GPS-PL
  • przeprowadzanie bieżącej kontroli dostępności zasobów systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz ich współdziałania z siecią Narodowego Systemu Monitorowania Statków i Przekazywania Informacji (SafeSeaNet)
  • administrowanie kontami użytkowników zewnętrznych systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz prowadzenie ewidencji zezwoleń na transfer danych
  • monitorowanie zasobów IT w systemie kontroli ruchu statków (VTS) w zakresie systemów teleinformatycznych radionawigacji
  • wykonywanie czynności w zakresie współdziałania regionalnego systemu teleinformatycznego Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS z systemami teleinformatycznymi HELCOM, IALA i VOLPE Center
  • sporządzanie opinii na temat projektów procedur alarmowych dotyczących systemu kontroli ruchu statków w zakresie ich zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi
  • udzielanie pomocy w pracach wdrożeniowych prowadzonych w trakcie realizacji projektów dotyczących oprogramowania systemów informatycznych IT i bezpieczeństwa morskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunek: informatyka, elektronika, telekomunikacja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowanie systemami teleinformatycznymi
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
  • znajomość systemów IT, w tym topologii sieci i protokołów komunikacyjnych
  • wiedza w obszarze bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo systemów operacyjnych i informatycznych
  • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • studia podyplomowe na kierunku administracja i bezpieczeństwo sieci komputerowych
  • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (świadectwo kwalifikacyjne D/1)
  • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne E/1
  • certyfikat sieciowy CCNA
  • znajomość projektowania systemów IT
  • wiedza w obszarze platformy serwerowe Microsoft Windows i Unix/Linux
  • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA) w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
  • obsługa systemu AIS
  • obsługa systemu SWIBŻ

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2020-12-22

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy