Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 69607

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


Zakres zadań

 • kontrolowanie stanu technicznego nabrzeży i linii cumowniczo-odbojowej oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych; wnioskowanie do kapitana portu o wydanie zakazu cumowania w uzasadnionych przypadkach; uczestniczenie w kontrolach okresowych stanu technicznego nabrzeży organizowanych przez użytkownika
 • analizowanie i opiniowanie projektów budowy i przebudowy obiektów hydrotechnicznych; uczestniczenie w odbiorach placów budowy, odbiorach inwestycyjnych, zgłaszanie uwag i zaleceń dotyczących prowadzonych inwestycji
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji nabrzeży, falochronów i innych obiektów hydrotechnicznych na obszarze odpowiedzialności Kapitanatu Portu w Gdyni
 • kontrolowanie przestrzegania Przepisów Portowych na obszarze odpowiedzialności Kapitanatu Portu Gdynia; wydawanie zaleceń pokontrolnych i współpracowanie z użytkownikami i instytucjami działającymi w porcie
 • zgłaszanie uszkodzeń oraz potrzeb remontowych nabrzeży, pomostów, przystani pasażerskich i urządzeń portowych będących na stanie majątkowym Urzędu
 • przygotowywanie akcji przeciwsztormowej pod względem organizacyjnym
 • nadzorowanie akcji zimowej (odśnieżanie, odladzanie) na lądzie
 • egzekwowanie od użytkowników portu danych na temat budowli hydrotechnicznych i ich wyposażenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego projektowego lub wykonawczego w specjalności budownictwo
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe projektowe i wykonawcze w specjalności budowle morskie

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Data dodania: 2020-10-05

Miejsce pracy: pomorskie / Gdynia

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy