Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 68919

Warunki pracy

praca w środowisku biurowym, nie związana z wysiłkiem fizycznym, w siedzibie urzędu, na II piętrze budynku komendy (jest winda)

Zakres zadań

 • •Prowadzenie analityki kosztów rzeczowych dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.
 • •Prowadzenie ewidencji księgowej do kont rozrachunkowych (konto 201) i rozliczeń działalności budżetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.
 • •Prowadzenie rejestru faktur, sprawdzenie ich pod względem umieszczenia na nich opisów, wpisów do ksiąg lub innych rejestrów.
 • •Księgowanie zaangażowania kosztów rzeczowych do faktur.
 • •Obsługa komputerowego systemu finansowego w w/w zakresie.
 • •Uzgadnianie zobowiązań z rejestru zakupu ze sprawozdaniami przekazywanymi do Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Głównej PSP.
 • •Obsługa komputerowego systemu bankowego w zakresie przelewów zapłat za faktury dotyczące działalności budżetowej.
 • •Wykonywanie obsługi kasowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.
 • •Rozliczanie i księgowanie zaliczek wystawionych dla pracowników.
 • •Dbanie o prawidłowe zabezpieczenie gotówki i innych znaków wartościowych przechowywanych w kasie, jak również w czasie transportu z banku i do banku przed kradzieżą i zniszczeniem.
 • •Wystawianie rachunków za usługi wykonywane przez Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku na rzecz zewnętrznych kontrahentów dotyczących działalności budżetowej.
 • •Prowadzenie rejestru rachunków sprzedaży wystawianych przez Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku.
 • •Prowadzenie ewidencji wydatków okolicznościowych i reprezentacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem.
 • •Obsługa finansowo-księgowa Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów PSP.
 • •Obsługa finansowo-księgowa Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Cywilnych i Emerytów.
 • •Obsługa działalności pozabudżetowej (księgowanie, prowadzenie rejestru należności i zobowiązań, dokonywanie przelewów za zadania zlecane, sprawdzenie faktur pod względem umieszczenia na nich opisów, wpisów i innych wymaganych informacji).
 • •Obsługa komputerowego systemu finansowego i bankowego w w/w zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze sfery budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu programów MS Office,
 • •umiejętność obsługi programu PUE ZUS,
 • •doświadczenie w obsłudze systemów informatycznych w zakresie finansowo-księgowym,
 • •doświadczenie w obsłudze bankowych systemów informatycznych,
 • •samodzielność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • •dokładność i terminowość realizacji zadań,
 • •umiejętność pracy w zespole pod presją czasu
 • •wysoka kultura osobista.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Data dodania: 2020-09-21

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy