Starszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 69678

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno- biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),
– zadania wykonywane głównie w siedzibie Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– występują bariery architektoniczne: w budynku nie ma windy,
– węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– przed budynkiem Urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Nadzór nad przestrzeganiem przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
 • Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz opracowywanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków jednostki organizacyjnej i nadzór nad ich realizacją.
 • Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, prowadzenie wymaganych szkoleń, a także organizowanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej.
 • Nadzór nad przygotowaniem budynków, obiektów budowlanych lub terenów do prowadzenia akcji ratowniczej.
 • Udział w odbiorach budynków, instalacji oraz urządzeń przeciwpożarowych.
 • Przygotowywanie zawartości merytorycznej umów dotyczących przeglądów gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych.
 • Zlecanie wykonania niezbędnych badań, ekspertyz i opinii.
 • Udział w kontrolach budynków IAS przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe , posiadany tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa o specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną przeciwpożarową
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Odporność na stres
 • Umiejętność planowania i koordynowania zadań
 • Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz zdolność systematycznego i logicznego przedstawiania faktów
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Data dodania: 2020-10-09

  Miejsce pracy: podlaskie / Białystok

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy