Starszy specjalista

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 68861

Warunki pracy

Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu.
Praca pod presją czasu, obsługa interesantów, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne
i mailowe.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym
i sztucznym oświetleniu
Budynki Komendy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak zainstalowanej windy i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, fax, niszczarka.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych
 • realizowanie zadań z zakresu planowania i sprawozdawczości komendy miejskiej
 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji i nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej
 • współorganizowanie uroczystości, okolicznościowych apeli i zawodów sportowo-pożarniczych, prowadzenie kroniki
 • przyjmowanie skarg i wniosków
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • realizacja zadań kadrowych w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach
 • prowadzenie obsługi techniczno-biurowej sekretariatu komendanta miejskiego - obsługa interesantów, organizacja narad służbowych – okresowo.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej w zakresie organizacyjno–kadrowym
 • biegła obsługa komputera, programu pakietu Office
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność i inicjatywa w działaniu
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • wysoka kultura osobista i kierowanie się zasadami etyki zawodowej
 • doświadczenie w prowadzeniu archiwum zakładowego
 • ukończenie kursu, szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych
 • ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawnych wymaganych na zajmowanym stanowisku (w tym Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, akty wykonawcze MSWiA, Ustawy o służbie cywilnej, urzędnikach państwowych, Kodeksu pracy)
 • znajomość zasad obiegu dokumentów (korespondencja tradycyjna i elektroniczna)
 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz programów kadrowych (Fortech)
 • prawo jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

Data dodania: 2020-09-18

Miejsce pracy: podlaskie / Suwałki

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy