Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 98001

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • opiniuje w zakresie zgodności z przepisami prawa uchwały rad gmin uchwalające: mpzp, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, miejscowe plany rewitalizacji oraz zmiany ww. uchwał,
 • opracowywuje opinie merytoryczne do projektów: mpzp, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ich zmian,
 • uzgadnia projekty: mpzp oraz ich zmian, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • ocenia zgodność z prawem uchwał rad gmin o przystąpieniu do sporządzania: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ich zmian,
 • opiniuje w zakresie zadań rządowych: projekty miejscowych planów odbudowy, projekty gminnych programów rewitalizacji oraz opiniuje projekty miejscowych planów odbudowy w zakresie zgodności z ostatecznymi decyzjami o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
 • prowadzi sprawy, związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez wojewodę.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna lub inne i studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego lub urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze planowania przestrzennego lub architektoniczno-budowlanym - powyżej 0,5 roku,
 • Znajomość przepisów ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeń wykonawczych, Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Prawo geologiczne i górnicze, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeksu postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. administracyjnych

  Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

  Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

  Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

  wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

  wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  Data dodania: 2022-05-03

  Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów