Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 98028

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • sprawdza kompletność wniosku i dokumentacji projektowej, analizuje złożone dokumenty, prowadzi postępowania administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych,
 • uzgadnia projekty: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • opiniuje w zakresie zadań rządowych: projekty miejscowych planów odbudowy, projekty gminnych programów rewitalizacji oraz opiniuje projekty miejscowych planów odbudowy w zakresie zgodności z ostatecznymi decyzjami o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
 • rozpatruje skargi, wnioski i zapytania z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku architektura lub urbanistyka lub gospodarka przestrzenna lub inne i studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego lub urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze architektoniczno-budowlanym - powyżej 0,5 roku,
 • Znajomość przepisów ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeń wykonawczych, Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeksu postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Protokolant sądowy

  wg programu Wymagania inne: wymagania: wykształcenie min. średnie kandytdat staz 6 mies brak gwarancji zatrudnieni Program RPO

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

  Lokalizacja: opolskie / Nysa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy-staż.

  Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy-staż.

  Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  Data dodania: 2022-05-03

  Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów