Starszy specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 76930

Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w
Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy:
komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Analizuje i ocenia dokumenty dostarczone przez podmiot pod względem formalnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi ustalonymi dla wnioskowanego zakresu prowadzenia działalności lotniczej i przygotowuje wezwania do uzupełnienia braków formalnych w celu wspomagania realizacji procesów certyfikacji i bieżącego nadzoru.
 • Przygotowuje plany miesięczne i tygodniowe audytów i kontroli w ramach ciągłego nadzoru technicznego z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa.
 • Prowadzi postępowania administracyjne związane z certyfikacją oraz bieżącym nadzorem technicznym oraz przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia certyfikacji, audytu lub kontroli jak i uczestniczy w weryfikowaniu jej aktualności w celu jej zgodności z zakresem audytu.
 • Przygotowuje i koordynuje harmonogramy procesów certyfikacji oraz nadzoru technicznego i monitoruje ich realizację w odniesieniu do posiadaczy certyfikatów, korzystając z systemów informatycznych, w celu zapewnienia sprawnego i zgodnego z założonym planem przebiegu tych procesów.
 • Przygotowuje i uzgadnia projekty decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wydania, rozszerzenia, cofnięcia, zawieszenia i wznowienia certyfikatów Organizacji Part MG/MF/145/21.
 • Prowadzi ewidencję przeprowadzonych audytów i inspekcji jak i stwierdzonych niezgodności oraz monitoruje terminowość realizacji działań korygujących w stosunku do stwierdzonych niezgodności w celu zapewnienia wymagań wynikających z przepisów prawa.
 • Wprowadza dane dotyczące Organizacji do bazy danych prowadzonych ACAM w celu utrzymania ich aktualności oraz prowadzi e-teczki, jak również nadzoruje prawidłowość wprowadzanych danych oraz analizuje i usuwa braki.
 • Monitoruje przy użyciu dedykowanych programów komputerowych procesy uzgodnień, akceptacji dokumentów np. MOE, MOM, CAME, PDT oraz zmian do nich, przedkładanych przez Organizacje i inne podmioty gospodarcze, w celu zachowania terminów ich procedowania, wynikających z przepisów prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • Dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących prawa lotniczego, a w szczególności techniki lotniczej
 • Znajomość przepisów Part M, Part 145 i Part 21
 • Dobra znajomość KPA
 • Znajomość Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność posługiwania się programami do tworzenia i obsługi baz danych.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Data dodania: 2021-04-14

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy