Starszy specjalista

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 74340

Warunki pracy


 • praca od poniedziałku do piątku w siedzibie Inspektoratu, oraz poza siedzibą Inspektoratu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości), z dojazdem na miejsce samochodem służbowym, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane

 • liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne, przyjęcia interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji, konieczna komunikatywność i odporność na stres

 • przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie

 • praca wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych, aparatu fotograficznego, przyrządów pomiarowych oraz samochodu służbowego w terenie

 • stanowisko pracy oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym, a w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych, występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie

 • praca na parterze budynku, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi postępowanie administracyjne, w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
 • przeprowadza inspekcje i kontrole terenowe w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • przygotowuje dokumenty, akta spraw w celu sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, wniosku do sądu o ukaranie, wniosku o wszczęcie postępowania z odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, mające na celu ukaranie osób, które dopuściły się naruszenia prawa
 • załatwia skargi i wnioski w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
 • przyjmuje interesantów i uczestników procesu budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • prawo jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

Data dodania: 2021-02-12

Miejsce pracy: podkarpackie / Przemyśl

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy