Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Zaczernie
Ogłoszenie o naborze Nr 70621

Warunki pracy

Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przed monitorze ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów. Dodatkowo praca w terenie w ramach delegacji w celu realizacji czynności kontrolnych podmiotów koncesjonowanych prowadzących działalność gospodarczą w województwie podkarpackim.

Zakres zadań

 • Kontroluje podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, sprawdza zgodność wykonywanej działalności z wydaną koncesją oraz przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej;
 • Przygotowuje materiały opiniodawcze przed wydaniem koncesji MSWiA oraz opracowuje takie materiały na zlecenie innych organów;
 • Kontroluje przechowywanie broni obiektowej;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie dopuszczenia do posiadania broni w celu wydania lub cofnięcia decyzji o dopuszczeniu do posiadania broni tj. możliwości posługiwania się bronią podmiotów, o których mowa w art. 29 ust 1 ustawy o broni i amunicji;
 • Wydaje legitymacje posiadacza broni, legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni, europejskie karty broni palnej, zaświadczenia uprawniające do nabycia broni, świadectwa broni oraz przygotowuje do potwierdzenia uprzednie zgody przewozowe do nabycia broni i amunicji dla podmiotów koncesjonowanych;
 • Przygotowuje materiały opiniodawcze przed dopuszczeniem do pracy z bronią lub zatrudnieniem przy obrocie specjalnym w celu weryfikacji osób opiniowanych w zakresie spełnienia przez nie wymogów niezbędnych do pracy z bronią lub zatrudnieniem przy obrocie bronią lub materiałami wybuchowymi;
 • Wprowadza dane do policyjnych systemów informacyjnych;
 • Archiwizuje sprawy ostatecznie zakończone.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej półtora roku pracy w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity DZ. U. z 2020 r., poz.959)
 • Znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1545)
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie przeszkolenia specjalistycznego w zakresie realizacji czynności w postępowaniach administracyjnych
 • Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B
 • Umiejętność komunikacji i współdziałania w zespole
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Data dodania: 2020-10-30

Miejsce pracy: podkarpackie / Zaczernie

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy