Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116254

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z koordynacją udziału ekspertów URE w konferencjach eksperckich, seminariach, panelach dyskusyjnych oraz innych przedsięwzięciach komunikacyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne
 • Przygotowuje projekty pisemnych wypowiedzi do opracowań, raportów i analiz oraz materiałów tezowo-informacyjnych
 • Bierze udział w procesie administrowania systemem zarządzania treścią (CMS) i zarządzania treścią stron internetowych Urzędu, w tym Biuletynu Informacji Publicznej
 • Uczestniczy w procesie publikacji wydawnictw URE oraz przygotowania projektów sprawozdań i raportów z działalności Prezesa URE
 • Uczestniczy w procesie opracowywania oraz publikowania materiałów informacyjno-edukacyjnych popularyzujących wiedzę o rynkach energii, w szczególności o prawach odbiorców na tych rynkach
 • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami reprezentującymi interesy odbiorców lub przedsiębiorców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji społecznej
 • znajomość ustawy Prawo energetyczne w zakresie zadań dotyczących Prezesa URE
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • wiedza z zakresu komunikacji społecznej
 • umiejętność tworzenia i redagowania różnych form wypowiedzi (stanowiska, informacje, komunikaty, raporty, analizy)
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów zarządzania treścią CMS
 • znajomość programów komputerowych: edytorskich i/lub graficznych

Podobne oferty pracy

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

(Sekcja Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych) Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżąca obsługa użytkowników Bazy Usług Rozwojowych (BUR): weryfikacja (wstępna i aktualizacyjna) wniosków o wpis do BUR, odwołania od negatywnych...

Firma: Staff Partners

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Kancelaryjnych w Oddziale Terenowym

Zadania: Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Oddziału Terenowego, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2023-02-25

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy