Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115704

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją,

 • praca pod presja czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.


 

Zakres zadań

 • Koordynuje sporządzanie dokumentacji w zakresie organizacyjno-osobowym policjantów i pracowników biura, w tym opracowuje wnioski personalne dotyczące zmian warunków płacowych i stanowiskowych, spraw socjalnych oraz wnioski o mianowanie na wyższy stopień policyjny, nadanie odznaczeń państwowych i resortowych
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy/służby, urlopów, zwolnień lekarskich oraz sporządza skierowania na badania profilaktyczne, zapoznaje z oceną ryzyka zawodowego policjantów i pracowników biura, w tym sporządza stosowne zestawienia
 • Przygotowuje projekty przepisów wewnętrznych Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP
 • Opracowuje, na podstawie informacji z komórek organizacyjnych biura, dokumentację planistyczną z zakresu doskonalenia zawodowego oraz sprawozdawczą, a także uczestniczy w organizacji przedsięwzięć szkoleniowych
 • Koordynuje w zakresie właściwości merytorycznej biura, planowanie i wykonanie budżetu zadaniowego Policji, tj. założenia do budżetu i okresowe sprawozdania z jego realizacji
 • Koordynuje opracowywanie, w zakresie właściwości merytorycznej biura, propozycji do Planu Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, Komendy Głównej Policji, przygotowuje dokumentację z przeprowadzonej analizy ryzyka oraz opracowuje okresowe sprawozdania
 • Monitoruje terminy oraz ewidencjonuje sprawy związane ze skargami i wnioskami w biurze, prowadzi rejestr skarg i wniosków, a także przygotowuje okresowe sprawozdania dot. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
 • Prowadzi w Biurze Ruchu Drogowego KGP postępowania szkodowe i wyjaśniające w sprawach szkód powstałych w biurze, wyrządzonych przez policjantów i pracowników, w mieniu Skarbu Państwa będącego w dyspozycji – Komendy Głównej Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze organizacyjno-osobowym
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość Ustawy o Policji w zakresie rozkładu czasu służby, urlopów, mianowania na stopnie policyjne, uposażeń i świadczeń policjantów, szkoleń zawodowych
 • Znajomość Kodeksu pracy
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków
 • Znajomość przepisów, dotyczących tworzenia budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej
 • Umiejętność argumentowania i stosowania przepisów prawnych w praktyce
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących prowadzenia postępowań szkodowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (środowisko Microsoft Office)

Podobne oferty pracy

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

(Sekcja Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych) Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżąca obsługa użytkowników Bazy Usług Rozwojowych (BUR): weryfikacja (wstępna i aktualizacyjna) wniosków o wpis do BUR, odwołania od negatywnych...

Firma: Staff Partners

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Kancelaryjnych w Oddziale Terenowym

Zadania: Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Oddziału Terenowego, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2023-02-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy