Starszy specjalista

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110350

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • Warunki pracy: praca biurowa.

 • Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w samozamykacze, w budynku jest winda i podjazd, winda niedostosowana dla osób niewidomych, na 8 piętrze jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach). Praca na 10 piętrze.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • Przygotowuje pod względem technicznym i organizacyjnym szkolenia dla pracowników Głównego Inspektoratu JHARS zlecone do realizacji przez kierownictwo GIJHARS (w tym m.in. przygotowuje plany wydatków na każdy miesiąc, umowy szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, monitoruje realizację szkoleń, analizuje na bieżąco budżet na szkolenia).
 • Koordynuje proces pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz organizuje szkolenia w ramach służby przygotowawczej w celu umożliwienia dokonania przez przełożonych pierwszej oceny nowo zatrudnionych pracowników, zgodnie z wymogami ustawy o służbie cywilnej.
 • Prowadzi sprawy związane z indywidualnymi programami rozwoju pracowników w celu umożliwienia pracownikom GIJHARS rozwoju zawodowego.
 • Przygotowuje roczne plany szkoleń dla pracowników GIJHARS na podstawie zgłaszanych przez komórki organizacyjne zapotrzebowań, z uwzględnieniem IPRZ pracowników, oraz monitoruje realizację szkoleń pod względem ilościowym i finansowym (prowadzi sprawozdawczość dla KPRM oraz Kierownictwa GIJHARS) w celu zapewnienia pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji.
 • Przygotowuje oraz aktualizuje procedury i instrukcje z zakresu prowadzonych spraw celu jednolitej realizacji procesów kadrowych w GIJHARS.
 • Prowadzi sprawy związane z praktykami, stażami i wolontariatem w GIJHARS.
 • Obsługuje formularze zgłoszeniowe na szkolenia w języku angielskim.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze szkoleń lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętność argumentowania
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość pakietu MS Office oraz programów bazodanowych
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej zastosowania: znajomość zagadnień oraz przepisów prawnych zgodnie z zakresem zadań na stanowisku, w tym w szczególności dotyczących organizacji szkoleń, indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz procesu pierwszej oceny w służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Data dodania: 2022-11-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy