Starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109885

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na I piętrze, praca wymagająca dyspozycyjności, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody), pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • planuje inwestycje poprzez bieżącą analizę potrzeb w zakresie realizowanych zadań wydziału z uwzględnieniem konieczności ich dostosowania do wymogów prawa
 • prowadzi sprawy związane z procesem budowlanym w zakresie zadań wydziału, w tym przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia na potrzeby WBZK postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez właściwą komórkę organizacyjną Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
 • prowadzi sprawy związane z opracowywaniem rocznych i wieloletnich planów zamówień publicznych wydziału i innych zamówień we współpracy z oddziałami, w tym prowadzi rejestry związane z wydatkowaniem środków finansowych realizowanych w wydziale w zakresie prowadzonych inwestycji
 • współpracuje z komórkami urzędu w ramach realizacji procesu przygotowania dokumentacji dla robót budowlanych, jak również w ramach przeprowadzania procesu budowlanego
 • przygotowuje stanowiska, opinie, zapytania oraz dokonuje analiz na potrzeby wewnętrzne urzędu oraz jednostek zewnętrznych
 • przygotowuje niezbędne statystyki i analizy związane z wydatkowaniem środków finansowych realizowanych w wydziale w zakresie prowadzonych inwestycji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Prawo budowlane
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Data dodania: 2022-11-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

   Firma: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

   Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

   Dodano: dzisiaj

   Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

   Miejsce pracy: małopolskie / Nowy Sącz

   Dodano: dzisiaj

   Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

   Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

   Dodano: dzisiaj

   Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

   Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

   Dodano: dzisiaj

  Więcej ofert pracy