Starszy specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109887

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi,

 • Brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych,

 • Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową sprzętu i materiałów uzbrojenia, sporządza i rejestruje dokumenty przychodowo-rozchodowe,
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe związane z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu i materiałów uzbrojenia, napraw i usług serwisowych,
 • Sporządza w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentację w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu i materiałów uzbrojenia, napraw i usług serwisowych o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • Przygotowuje wnioski wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu i materiałów uzbrojenia, napraw i usług serwisowych przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu i materiałów uzbrojenia, napraw i usług serwisowych,
 • Przygotowuje dokumentację związaną z realizacją umów oraz koordynuje dostawy sprzętu i materiałów uzbrojenia,
 • Sporządza dokumentację planistyczną, analityczną i sprawozdawczą w zakresie zużycia prowadzonego sprzętu i materiałów uzbrojenia,
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektu rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych i materiałowych, w tym szacuje wartość zamówienia,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, ogólna znajomość ustawy o rachunkowości,
 • Umiejętności: stosowania prawa, pracy w zespole, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie minimum średnie o profilu geograficzno-hydrologicznym, zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa o żegludze śródlądowej, posiada prawo...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. ds. administracyjnych w Wydziale Planowania i Koordynacji Eksploatacji

Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, administracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, zarządzanie, posiada...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista ds. utrzymania wód i obiektów hydrotechnicznych

Termin składania CV: 27 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, rachunkowość i finanse, inżynieria środowiska, zarządzanie posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w...

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2022-11-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy