Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 100696

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­­analizuje i weryfikuje sprawozdania budżetowe powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, urzędów wojewódzkich i OHP
 • opracowuje, we współpracy z komórkami organizacyjnymi ministerstwa odpowiedzialnymi za gospodarowanie środkami Funduszu Pracy (FP) i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), plan finansowy i projekty zmian w planie oraz informacje o projekcie i wykonaniu planu finansowego FP i FGŚP
 • ­przygotowuje projekty pism, notatek oraz informacji o różnym stopniu szczegółowości w zakresie obsługi planistycznej FP i FGŚP
 • ­analizuje plan finansowy oraz złożone zapotrzebowania na środki
 • ­opracowuje w zakresie FP i FGŚP okresowe informacje z wykonania przychodów i kosztów
 • ­przygotowuje wnioski o rezerwę celową w zakresie refundacji wydatków poniesionych ze środków FP na programy operacyjne (PO WER i RPO) współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • uczestniczy w opracowaniu projektów programów i procedur wewnętrznych oraz opiniowaniu aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce organizacyjnej zajmującej się problematyką finansową
 • znajomość ustawy o finansach publicznych (w szczególności Dział I i III) oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy budżetowej
 • znajomość ustawy tworzącej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • znajomość ustawy tworzącej Fundusz Pracy
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • rzetelność
 • komunikatywność
 • umiejętność myślenia analitycznego
 • umiejętność obsługi komputera MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. elektronicznego obiegu dokumentów

  CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości, zna przepisy ustaw: o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Żelazna 59 A

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2022-07-03

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Wykonuje następujące zadania:...

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2022-07-03

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2022-06-12

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy