Starszy specjalista

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98668

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na
korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Kompletuje dokumentację niezbędną do sporządzenia list płac (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, potrącenia ZFŚS i PPK, tytuły wykonawcze, zajęcia komornicze itp.).
 • Sporządza w programie kadrowo-płacowym listy wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie i o dzieło, umowy o pracę, w tym nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, zasiłków ubezpieczenia chorobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz świadczeń przyznanych z ZFŚS, inne - w terminach zgodnych z wewnętrznymi przepisami - odrębnie dla poszczególnych źródeł finansowania.
 • Prawidłowo nalicza i potrąca na listach wypłat wynagrodzeń składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Dokonuje na listach wypłat wynagrodzeń potrąceń pracowniczych, w tym składek PZU, PPK, potrąceń komorniczych, dopłat do przyznanych pracownikom świadczeń ZFŚS, itp.
 • Sporządza w programie „Płatnik” miesięczne i roczne deklaracje rozliczeniowe i korekty deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Elektronicznie przekazuje deklaracje do ZUS w terminach ustawowych..

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z rozliczaniem płac w jednostce sfery finansów publicznych.
 • Wiedza: znajomość przepisów o wynagrodzeniach, podatku dochodowym od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ochronie danych osobowych.
 • Kompetencje: rzetelność, dokładność, komunikatywność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy w zespole i właściwej komunikacji interpersonalnej, znajomość obsługi programu Płatnik, NBE, programów kadrowo-płacowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programu kadrowo-płacowego QNT.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa