Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98703

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Przeprowadza kontrolę wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 • ­Przygotowuje projekty decyzji i postanowień Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym w zakresie dostępu do informacji publicznej, prowadzi postępowania m.in. w zakresie stwierdzania nieważności orzeczeń, ich zmiany, wznawiania postępowań orzeczniczych.
 • ­Prowadzi szkolenia, w tym przygotowuje materiały pomocnicze, programy i materiały szkoleniowe dla członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, dotyczące procedur i standardów postępowania w sprawach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • ­Udziela wyjaśnień powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz innym organom administracji rządowej i samorządowej.
 • ­Przedstawia stanowiska Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących skarg obywateli na decyzje i postanowienia Ministra wydane w postępowaniach administracyjnych z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • ­Przygotowuje i opiniuje projekty aktów normatywnych i innych dokumentów dotyczących orzecznictwa i problematyki osób niepełnosprawnych oraz sygnalizuje potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze albo administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ­­znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych do ustawy
 • ­znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­znajomość przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w szczególności przepisów dotyczących postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • ­znajomość przepisów części ogólnej Kodeksu cywilnego
 • ­znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • ­znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • ­wiedza z zakresu polityki społecznej świadczeń rodzinnych i ubezpieczeń społecznych
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Zapoznanie się z przepisami BHP i PPOŻ. Zapoznanie sie z regulaminem organizacyjnym i strukturą PGW WP. Zapoznanie się z organizacją i działaniem NW Grodzisk Mazowiecki. Pomoc w prowadzeniu dziennika korespondencji wychodzącej oraz przygotowywanie...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim

  Lokalizacja: mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy

  1.Dołączanie korespondencji do akt;2.Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji;3.Porządkowanie, zszywanie i układanie akt spraw;4.Przygotowywanie akt do archiwum, zakładanie akt zastępczych, rozpisywanie terminów, rozpraw, sporządzanie wokand, wykonywanie...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

  Lokalizacja: pomorskie / Kartuzy

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Specjalista w Dziale Utrzymania w Zarządzie Zlewni

  TERMIN SKŁADANIA CV: 6 czerwca 2022r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, melioracje wodne, budownictwo, ma min. roczne doświadczenie zawodowe, ma praktyczną...

  Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2022-05-13

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy