Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98720

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Przyjmuje, analizuje i rozpatruje zapytania, interpelacje, skargi, wnioski, petycje oraz wystąpienia obywateli, organizacji i instytucji wpływające do departamentu w zakresie systemów poboru opłat drogowych.
 • Realizuje zadania w zakresie kontroli zarządczej, w szczególności opracowuje plany i przygotowuje sprawozdania.
 • Gromadzi i analizuje dane z systemu elektronicznego poboru opłat, w szczególności w zakresie opracowywania materiałów zarządczych, informacyjnych.
 • Koordynuje komunikację i współpracę z jednostkami organizacyjnymi ministerstwa oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie właściwości departamentu.
 • Koordynuje przygotowywanie odpowiedzi w zakresie właściwości departamentu, w ramach kontroli prowadzonych w ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne, współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania odpowiedzi i dokumentów dla kontrolerów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość Rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Znajomość Regulaminu Sejmu - w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje poselskie
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania danych
 • Umiejętność redagowania tekstów
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy o autostradach płatnych i KFD wraz z aktami wykonawczymi

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

wg programu Wymagania inne: wymagania: wykształcenie min. średnie kandytdat staz 6 mies brak gwarancji zatrudnieni Program RPO

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Lokalizacja: opolskie / Nysa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy-staż.

Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Protokolant sądowy-staż.

Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2022-05-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa