Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98250

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.  

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje założenia projektów programów resortowych oraz zadań finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego (FS) we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura.
 • Udziela wyjaśnień i porad obywatelom oraz pracownikom urzędów jednostek samorządu terytorialnego zgłaszającym się do Biura (telefonicznie lub osobiście) w sprawach dotyczących resortowych programów z zakresu wsparcia zawodowego, społecznego, zdrowotnego oraz finansowego osób niepełnosprawnych.
 • Przygotowuje założenia dotyczące aktualizowania dokumentów programowych Funduszu Solidarnościowego oraz dokumentów związanych z zawieraniem, realizacją i rozliczaniem umów finansowanych ze środków FS.
 • Weryfikuje poprawność ofert składanych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert, a także obsługuje wnioski w trybie naboru wniosków, w tym m. in. prowadzi ewidencję i przygotowuje zestawienia.
 • Przygotowuje analizy w zakresie gospodarowania środkami w zakresie właściwości dysponenta FS, w tym ustala limity na poszczególne programy i zadania ujęte w planie finansowym FS we współpracy z Departamentem Budżetu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych w zakresie dot. wsparcia osób niepełnosprawnych
 • Znajomość ustawy o Funduszu Solidarnościowym
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie dot. funduszy celowych
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Rzetelność
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Protokolant sądowy

  wg programu Wymagania inne: wymagania: wykształcenie min. średnie kandytdat staz 6 mies brak gwarancji zatrudnieni Program RPO

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

  Lokalizacja: opolskie / Nysa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy-staż.

  Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy-staż.

  Przygotowywanie projektów pism, wysyłanie wezwań, wysyłanie odpisów orzeczeń itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, inne Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2022-05-08

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa