Starszy specjalista

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98304

Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym na parterze w przystosowanym obiekcie. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza wybrane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do wykonawców, ogłoszenia, kontaktowanie się z podmiotami biorącymi udział w postępowaniu,
 • Koordynuje i uczestniczy w pracach komisji przetargowych oraz zapewnia obsługę techniczną w tym zakresie, w tym uczestniczy w otwarciu ofert, ich badaniu i ocenie, bierze udział w negocjacjach z wykonawcami,
 • Zapewnia obsługę proceduralną i formalno – prawną wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • Publikuje i zamieszcza ogłoszenia o zamówieniach i ich zmianach,
 • Przygotowuje umowy z wykonawcami do podpisu na podstawie złożonej oferty i koordynuje czynności związane z ich zawarciem,
 • Przygotowuje projekty pism/dokumentów wychodzących z wydziału,
 • Sprawuje pieczę nad archiwizacją wytworzonej dokumentacji,
 • Przygotowuje zestawienia i informacje na rzecz kierownictwa PSP i jednostek nadrzędnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz ustaw związanych,
 • umiejętność obsługi komputera pakietu Microsoft Office,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • kompetencje miękkie: dokładność, sumienność, pracowitość, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość jednego z trzech języków w stopniu komunikatywnym: angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych – Windows, Excel,
 • przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa