Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98307

Warunki pracy


 • Biuro Komunikacji mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

 • Wyjazdy służbowe, praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Prowadzi działania informacyjne dotyczące zapewnienia powszechnego dostępu do informacji w zakresie prowadzonych naborów i głównych wydarzeń związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w sektorze ochrony zdrowia oraz z budżetu państwa.
 • Przeprowadza opracowywanie i aktualizowanie rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych, w celu zapewnienia skuteczności i adekwatności działań informacyjnych i promocyjnych oraz zagwarantowania zgodności prowadzonych działań z unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie informacji i promocji.
 • Uczestniczy w procedurze udzielania zamówień w celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych współfinansowanych ze środków europejskich oraz z budżetu państwa.
 • Współpracuje przy tworzeniu, administrowaniu i redagowaniu treści serwisu internetowego Ministerstwa Zdrowia w celu wypracowania i wprowadzenia najlepszych rozwiązań, które będą wykorzystywane przy działaniach promocyjno-informacyjnych.
 • Prowadzi punkt kontaktowy POIiŚ oraz POWER w zakresie wsparcia beneficjentów w realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych, w tym również organizowanie szkoleń, spotkań i konferencji i webinariów na terenie kraju dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich oraz z budżetu państwa, w celu przekazywania informacji nt. zasad prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.
 • Współpracuje merytorycznie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie pozyskiwania informacji do wykorzystania w mediach społecznościowych, na stronie zdrowie.gov.pl.
 • Analizuje zmiany w ustawodawstwie, mających związek z realizacją działań informacyjno-promocyjnych przez beneficjentów programów POWER 2014-2020 i POIiŚ 2014-2020, współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w celu dostosowania zawieranych umów do obowiązujących wymogów w zakresie informacji i promocji.
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z funduszami europejskimi lub doświadczenia w pracy w marketingu,
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych,
 • Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość przepisów o dostępie do informacji publicznej,
 • Kreatywność i twórcze myślenie,
 • Umiejętność formułowania i redagowania przekazów tekstowych,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie
 • Umiejętności prognozowania oraz koordynowania,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Zdolności negocjacyjne,
 • Zdolności organizacyjne,
 • Umiejętności syntezy informacji.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. administracyjnych

Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Zbiorów. Prowadzenie rejestru faktur, RW. Przygotowywanie umów, protokołów, pism i innych dokumentów związanych z działaniami Zbiorów. Przygotowywanie umów na udostępnianie wizerunku zbiorów,...

Firma: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Lokalizacja: małopolskie / Oświęcim

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - biuro obsługi i informatyki - oddział obiegu dokumentów

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialność) Uprawnienia: Obsługa komputera Uprawnienia: dokładność, komunikatywność,sumienność

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista administracji publicznej - departament infrastruktury oddział dróg wojewódzkich i planów energetycznych

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Uprawnienia: Kultura osobista Uprawnienia: obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel) Uprawnienia: dokładność Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ Uprawnienia: odpowiedzialność Uprawnienia: obsługa urządzeń biurowych

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2022-05-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa