Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97192

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • permanentna obsługa użytkowników systemu CRUM

Zakres zadań

 • Udziela wyjaśnień w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów JSFP (CRUM), funkcjonowania rejestru oraz przygotowuje korespondencję w tych sprawach
 • Prowadzi prace koncepcyjne dotyczące funkcjonowania CRUM oraz przygotowywania propozycji rozwiązań w zakresie prowadzenia CRUM
 • Wykonuje zadania trzeciej linii wsparcia systemu CRUM dla jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do wprowadzania danych oraz użytkowników systemu przeglądających CRUM, wprowadza i zarządza użytkownikami CRUM
 • Analizuje i obsługuje zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu CRUM, prowadzi dokumentację systemu CRUM
 • Zgłasza incydenty działania CRUM do Centrum Informatyki Resortu Finansów
 • Przygotowuje materiały szkoleniowe i informacyjne dla użytkowników CRUM

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w praktycznym stosowaniu przepisów prawa
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizowania informacji i przepisów
 • Umiejętność komunikacji i argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie centralnego rejestru umów i jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość RODO
 • Znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie umów

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2022-04-19

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy