Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90034

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Weryfikuje dokumentację oraz sporządza wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, biorąc jednocześnie udział w pracach komisji przetargowych, podczas odbiorów jakościowych oraz ilościowych w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Nadzoruje działanie serwisu sprzętu komputerowego i peryferyjnego w KGP
 • Koordynuje zadania w zakresie testowania, konfiguracji i podłączenia stacji dostępowych do PSTD i CWI, jednocześnie dokonuje analizy zagrożeń funkcjonowania, ocenia ryzyko i przedstawia propozycje działań zaradczych
 • Nadzoruje przyjmowanie z komórek organizacyjnych KGP przestarzałego sprzętu informatycznego i dokonuje oceny jego stanu technicznego
 • Bierze udział w pracach mających na celu wprowadzenie nowych rozwiązań w systemach informatycznych oraz oprogramowania w Policji
 • Analizuje i opracowuje zestawienia zbiorcze zapotrzebowani sprzętowych oraz materiałowych z przeznaczeniem dla komórek organizacyjnych KGP, wykonuje szacowania zapotrzebowanego asortymentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne (profil: informatyka lub pokrewne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w zakresie napraw i modernizacji sprzętu informatycznego
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (czytanie i rozumienie literatury przedmiotu)
 • Umiejętność technicznej obsługi urządzeń informatycznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i kreatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętności w zakresie obsługi i konfiguracji urządzeń peryferyjnych
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2022-01-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa