Starszy specjalista

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90540

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stres związany z obsługą klienta.

 • Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągów
  komunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w samozamykacze, w budynku jest winda i podjazd, winda niedostosowana dla osób niewidomych, na 8 piętrze jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach).

 • Praca na 10 piętrze.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • Nadaje numery inwentarze nowo zakupionym sprzętom i wprowadza do ksiąg inwentarzowych oraz przygotowuje dokumenty księgowe związane z zakupionym sprzętem oraz dokumenty związane z przemieszczaniem się sprzętów, zgodnie z wewnętrzną procedurą.
 • Uzgadnia stan sprzętów i okresowo weryfikuje stan sprzętu (raz w roku).
 • Rozlicza pracowników, z chwilą odejścia ich z pracy, z powierzonego im mienia oraz prowadzi Rejestr korzyści pracowników GIJHARS.
 • Prowadzi obsługę administracyjno-gospodarczą centrali GIJHARS oraz dokonuje, raz w roku, opłat z tytułu użytkowania sprzętu RTV.
 • Realizuje zamówienia związane z podróżami zagranicznymi tj. umowy, bilety lotnicze wraz z ubezpieczeniem oraz rezerwuje miejsca hotelowe.
 • Sporządza miesięczne Plany wydatków budżetowych Biura Administracji.
 • Dokonuje zakupów towarów, usług i robót budowlanych poniżej progu stosowania ustawy PZP w Biurze Administracji, z zastosowaniem wewnętrznej procedury GIJHARS.
 • Prowadzi magazyn podręczny w centrali GIJHARS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • bardzo dobra znajomość programu Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • działanie w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem majątku
 • doświadczenie w prowadzeniu magazynu
 • wykształcenie z zakresu administracji

Podobne oferty pracy

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-21

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Data dodania: 2022-01-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa