Starszy specjalista

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88718

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję środków trwałych, materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w użytkowaniu przez jednostki i komórki organizacyjne będące na zaopatrzeniu Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Prowadzi ewidencję gospodarki materiałowej oraz ewidencje mienia w programie Fortech,
 • Dokonuje klasyfikacji, ustala wartość początkową i ewidencjonuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne będące na stanie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Sprawdza zgodność stanu faktycznego mienia z ewidencyjnym, w terminach zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządza dokumenty księgowe w obrębie gospodarki materiałowej w zakresie prowadzenia ilościowo-wartościowej ewidencji rzeczowych aktywów majątku NwOSG
 • Sporządza wykazy rzeczowych aktywów majątku przeznaczonych do wybrakowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości lub rachunkowości
 • znajomość zasad rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietów biurowych (Word, Excel)
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-12-03

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa