Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87990

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - 3-4 razy w roku – udział w targach, wykładach, konferencjach, nawiązywanie relacji z podmiotami zagranicznymi

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter),

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • zarządza projektami (w tym: uczestniczy w określaniu ogólnej koncepcji projektu, analizuje uwarunkowania otoczenia biznesowego, dobiera podwykonawców, dostawców i ekspertów, identyfikuje pojawiające się problemy i ryzyka i proponuje działania korygujące, kontroluje realizację zadań, podsumowuje i ocenia wyniki projektu),
 • prowadzi stronę internetową www.budowlaneabc.gov.pl (m.in. akceptuje i publikuje treści, pełni funkcję redaktora),
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (m.in. przeprowadza rozeznanie rynku, szacuje wartość zamówienia, sporządza opisu przedmiotu zamówienia, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, nadzoruje wykonanie umowy),
 • uczestniczy w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa (współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi oraz z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi, opracowuje i opiniuje dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej, bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach, np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.),
 • zapewnia obsługę logistyczną spotkań,
 • prowadzi wskazane sprawy osobowe pracowników (ewidencja delegacji, organizowanie i rozliczanie wyjazdów służbowych - krajowych i zagranicznych),
 • organizuje i/ lub prowadzi szkolenia/ seminaria/ konferencje,
 • nadzoruje realizację umów/ porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania projektami i/albo w obszarze budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość regulacji dotyczących funduszy europejskich, w szczególności Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

  Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

  Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-22

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy